ANKARA İZLENİMLERİ

  • Anasayfa
  • Köşe Yazısı
  • ANKARA İZLENİMLERİ

ANKARA İZLENİMLERİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nde Sayın Genel Müdür Saim İlçioğlu ve Daire Başkanı Sayın Mahmut Gürses’in katılıp, koordine ettiği yönetmelik taslağı danışma toplantısı 27 Nisan 2017 günü Ankara’da yapıldı.

Toplantıya TOFED Genel başkanı Birol Özcan, Genel Sekreter Mevlüt İlgin, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yüksek Kurnaz katıldı. Toplantıya TOFED tarafından davet edilen 30 firmanın temsilcisinin de katılması, sektörün taleplerinin en yetkili mercide dile getirilmesini sağladı.

Gerek 11- 12 Şubat 2017 tarihinde WOW Otel’de yapılan çalıştay, gerekse de 10 Nisan 2017 tarihinde TOBB Sektör meclisi toplantısındaki tartışmalar ışığında TOFED’in girişimiyle, TOFED bünyesinde kurulan 15 kişilik komisyon tarafından hazırlanan yönetmelik önerilerimizi içeren metin Ankara’da yapılan toplantının ana tartışma konusu oldu.

Saat 14.00’de başlayıp, saat 18.00’de biten Danışma Toplantısı tamamıyla TOFED tarafından hazırlanan metin çerçevesinde yapıldı.

Bu durum da TOFED Yönetiminin, temsil ettiği sektörle birlikte nefes aldığının bir kanıtıdır aynı zamanda.

Hangi STK olursa olsun temsil ettiği kitlenin ekonomik, demokratik ve akademik çıkarlarını savunması, onların taleplerini dile getirmesi ve ardında durması ile güç ve sempati toplar.

TOFED bu yönetmelik yenileme sürecinde bir sivil toplum örgütünün olması gereken toplumun önünde ve ötesinde sürecin yönetilmesinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çok doğru bir yol izledi.

Önce kendi durumunda sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini birleştirdi. Sonra yaklaşık 350 firmadan görüş, düşünce ve önerileri inceledi. Bütün platformlarda tartışmaları organize etti.

En Son 27 Nisan 2017 tarihinde Anka’da yapılan danışma toplantısında bakanlık yöneticileriyle birlikte daha düzgün, işlevli ve sürdürülebilir bir yönetmelik yapılması için yoğun bir çaba sarf etti.

Mayıs ayı sonunda yayınlanması beklenen yönetmelik sektöre en yakın yönetmelik olarak adlandırılacaktır diye düşünüyorum. Diğer yönetmelikler, taslaklar çoğu zaman 2-3 bürokrat hazırlardı ve oldu bittiye getirilerek yayınlanıp, yürürlüğe girerdi.

Bu defa böyle olmadı. Sektörün düşünce, öneri ve talepleri ile devletin tercihlerinin bütünleştirilmesi için çaba harcayan sayın bakanımız Ahmet Arslan, Kara Ulaştırmasından sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sayın Şaban Atlas, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu, Daire Başkanı Sayın Mahmut Gürses, Daire Başkanı Nurhan Tüfekçioğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Sayın Tolga Acar ve Ulaştırma Denizcilik haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Cem murat Yıldırım, Yardımcısı Yalçın Doğan’a kendim ve sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum.

Mevlüt İLGİN
0 Yazısı Var

BENZER YAZILAR