ÇALIŞTAY AYI

ÇALIŞTAY AYI

1

7-8 Şubat Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaştırma Ana Planı ile ilgili çalıştay Haymana Grannos otelde iki gün sürdü. Sunumlar çok iyi hazırlanmış. Hava- Deniz-Demir ve Karayolları ile ilgili hedefler AB mevzuat ile ilgili uyumlu hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar tartışıldı.

2

3-4-5 Şubat 2017 tarihinde yapılması planlanan ve bazı sağlık nedenleri ile ertelenen karayolu yolcu taşımacılığı mevzuat çalıştayı 10-11 Şubat yine İstanbul Wow otelde yapılacak. Kamudan UDNB Merkez  ve 1. Bölge  Müdürlüğü İdari kadrosu, içişleri bakanlığı, maliye bakanlığı ve Türkiye Belediyeleri Birliğinin katılacağı çalıştaya, sektörden örgütlü TOFED, İPRU gibi uluslararası birlik, TOBB, Sektör Meclisi, İTO temsilcilikleri, illerin dernek makamları, ve yolcu taşımacı firma temsilcilikleri 2 gün boyunca karayolu taşıma yönetmeliğini tartışacaklar. Çalıştayda sektör temsilcileri önceden hazırladıkları yönetmelik değişiklikleri ile ilgili taslak tartışmaya açılacak.

3 TOBB SEKTÖR MECLİSİ

TOFED, TOF, UYOF ve IPRU tarafından hazırlanan taslakta talepleri tek tek sıralamak mümkün değil ama D1-D2-B1-B2 yetki belgesi almanın şartlarının biraz daha ağırlaştırılarak çıtanın yükseğe çıkarılması, sektörde görev alacak personelin eğitim ve sertifikalandırılması, küçük ve orta ölçekteki taşımacı firmaların gerek bölgesel, gerek ulusal deneyde güç birliği yapmanın ortak yolcu taşıma organizasyonlarının kurulmasının sağlanması, IPRU’nun yurtdışına giriş ve çıkışlarda UDNB ile birlikte düzenleyici ve denetleyici konuma gelmesi…

Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen Tüm Bakanlık personeli ve Sivil Toplum örgütlerine teşekkürler.

 

Mevlüt İLGİN
0 Yazısı Var

BENZER YAZILAR