TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
  • Anasayfa
  • Duyurular
  • TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Kurulu’nun olağanüstü olarak 21 Eylül 2015 tarihinde saat 14.00’de Büyük İstanbul Otogarı Yönetim Binası Kat 2 Toplantı salonun Bayrampaşa İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına
Çoğunluğun sağlanamaması durumunda aynı gündemle nisapsız olarak 02/10/2015 günü saat 14.00’de Büyük İstanbul Otogarı Yönetim Binası Kat 2 Toplantı salonu Bayrampaşa İstanbul adresinde yapılmasına
Saygılarımızla,
TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve açılış konuşması,
3. Başkanlık Divanının teşkili (Divan başkanı, başkan yardımcısı ve iki katibin seçimi) ve toplantı
tutanağının tanzimi ve imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. Genel Yönetim Kurulu’nun ve Merkez Denetleme Kurulu’nun ibrası,
5. Genel Yönetim Kurulu’nun seçimi
6. Denetleme Kurulu’ ve Disiplin Kurulu’nun seçimi,
7. TOFED Genel Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesinin görüşülmesi
8. Dilek, temenniler ve kapanış

Çoğunluklu
Tarih : 21/09/2015
Açılış Saati : 14.00
Yer : Büyük İstanbul Otogarı Yönetim Binası Kat 2 Toplantı salonun Bayrampaşa İstanbul
Çoğunluksuz
Tarih : 02/10/2015
Açılış Saati : 14.00
Yer : Büyük İstanbul Otogarı Yönetim Binası Kat 2 Toplantı salonun Bayrampaşa İstanbul